OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- RADA GMINY
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY
- PRZETARGI
- OPŁATY
- ODPADY/OCHRONA
         ŚRODOWISKA

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZAFLARACH

    SPÓŁKA WODNA MARUSZYNA CENTRUM

.:FUNDUSZE EUROPEJSKIE:.

.:KALENDARZ:.

.:INTERAKTYWNA POLSKA:.

.:PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA:.

PODHALAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

.:SMAK NA PRODUKT:.

SMAK NA PRODUKT

.:BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH:.

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE:.

6 LATKU WITAJ W SZKOLE

.:6 LATKU WITAJ W SZKOLE
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
:.

.:PAMIĘTAJ O SZKOLE:.

.:NARODOWE SIŁY REZERWOWE:.

PORTAL / AKTUALNOŚCI POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:AKTUALNOŚCI:.

20.11.2014

11 LISTOPADA 2014 W GMINIE SZAFLARY

11 LISTOPADA 2014 W GMINIE SZAFLARY

więcej >>>

20.11.2014

OGÓLNOPOLSKA AKCJA "ŚNIADANIE DAJE MOC" W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MARUSZYNIE GÓRNEJ

           Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym podejmujemy starania o przyjęcie naszej szkoły do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  „Szkoła promująca zdrowie” to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz kształtuje w uczniu poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

więcej >>>

20.11.2014

ZASKALNIE W FABRYCE SCHINDLERA

            Fabryka Emalia Oskara Schindlera – założona w 1937 jako miejsce produkcji wyrobów emaliowanych i blaszanych. Wydzierżawiona, a potem przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera w 1939, jako Niemiecka Fabryka Wyrobów Emaliowanych ,prowadzona przez niego do roku 1945. Schindler zatrudniał w niej zagrożonych eksterminacją Żydów, wpisanych na tzw. listę Schindlera i uratowanych od zagłady.

więcej >>>

20.11.2014

ŚLUBOWANIE W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

      Dnia 14.10.2014r. ZSPiG im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów z klasy pierwszej. Pierwszoklasiści przez kilka tygodni przygotowywali się do tak ważnej i doniosłej uroczystości. Zaprezentowali wiersze, piosenki i taniec. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania pierwszoklasistów. Następnie rodzice wręczyli dzieciom pamiątkowe książki i dyplomy.

więcej >>>

14.11.2014

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA GMINY SZAFLARY
WIZYTA DELEGACJI Z PARTNERSKIEJ GMINY CEBOVCE NA SŁOWACJI.

      W ramach podpisanego w roku 2008 memorandum o współpracy gmin partnerskich, również i Gmina Cebovce na Słowacji wielokrotnie zapraszała i gościła u siebie delegacje z Gminy Szaflary. Jak na uroczystościach w Herencseny, tak i na zaproszenie ówczesnego Starosty Ceboviec – Frantiszka Zat’ko i obecnego Starosty Ladislava Martina, z naszej Gminy brały udział w uroczystościach gminno-parafialnych: Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Szaflarach z Panem kapelmistrzem, Zespół Regionalny „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego z ówczesną Panią Dyrektor, Zespół Regionalny „Watra” z Bańskiej Wyżnej z Panią Dyrektor.

więcej >>>

13.11.2014

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA GMINY SZAFLARY
WIZYTA DELEGACJI Z PARTNERSKIEJ GMINY HERENCSENY NA WĘGRZECH.

      Po wyjazdach szaflarskich delegacji, nadszedł czas na podjęcie w naszej gminie gości z partnerskiej Gminy Herencseny na Węgrzech. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Szaflary Pana Stanisława Szlęka oraz Wójta Gminy Szaflary Pana Stanisława Ślimaka, w dniach od 12 do 14 września 2014 roku Gmina Szaflary gościła niemal 20-osobową delegację z tamtejszej gminy na czele z Panią Starostką - Jozsefne Jusztin, której towarzyszyli Radni i lokalni społecznicy.
W zaproszeniu czytamy:

więcej >>>

13.11.2014

DROGA KRZYŻOWA NA WZGÓRZE RANISBERG 2014

DROGA KRZYŻOWA NA WZGÓRZE RANISBERG 2014

więcej >>>

13.11.2014

ŹRÓDŁA I POZIOM FINANSOWANIA WIĘKSZYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZREALIZOWANYCH I PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014 (DANE NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2014R)

1.Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr, Odcinek na terenie Gminy Szaflary, obręb Zaskale
2. Remont polegający na konserwacji i restauracji zabytkowego muru kamiennego stanowiącego część pierwotnego założenia dworskiego rodziny Uznańskich oraz dostosowanie muru do urządzenia wystaw czasowych poświęconych kulturze, historii i etnografii regionu

Uwaga:
Zestawienie nie obejmuje wydatków „około inwestycyjnych” takich jak: nadzory inwestorskie, podkłady geodezyjne, projekty techniczne, studia wykonalności, analizy ekonomiczne, sporządzenie wniosków itp. Nie obejmuje również mniejszych robót remontowo-budowlanych i drogowych.
(*) – projekty/przedsięwzięcia zakwalifikowane do dofinansowania – oczekiwanie na podpisanie umów dotacyjnych.

więcej >>>

08.11.2014

„ODBLASKOWA SZKOŁA” W BAŃSKIEJ NIŻNEJ

      W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do akcji „Odblaskowa Szkoła”, w ramach której podjęliśmy wiele działań.
      Ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie wykonali rysunki, plakaty oraz banery promujące bezpieczeństwo na drodze. Prace uczniów zostały wyeksponowane na gazetkach szkolnych, wśród hasła konkursu „Jestem bezpieczny, gdy jestem widoczny”.
      W ramach współpracy ze szkołą w Szaflarach prace uczniów zostały wysłane na konkurs „Odblaskowa Szkoła”. Zorganizowano w ramach trwania akcji konkursy wiedzy: Uczniowie klasy III SP przygotowali zagadki o ruchu drogowym dla klas młodszych. W klasach IV-VI SP odbył się konkurs wiedzy. Przedstawiciele tych klas odpowiadali na pytanie w obecności społeczności szkolnej. Laureatami zostali uczniowie klasy VI SP.

więcej >>>

06.11.2014

ŹRÓDŁA FINASOWANIA INWESTYCJI W GMINIE SZAFLARY W LATACH 2010- 2013.

1. Źródła i poziom finansowania większych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w roku 2010.
2. Źródła i poziom finansowania większych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w roku 2011.
3. Źródła i poziom finansowania większych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w roku 2012.
1. Źródła i poziom finansowania większych zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w roku 2013.
Uwaga:
Zestawienia nie obejmują wydatków „około inwestycyjnych” takich jak: nadzory inwestorskie, podkłady geodezyjne, projekty techniczne, studia wykonalności, analizy ekonomiczne, sporządzenie wniosków itp.
Nie obejmuje również mniejszych robót remontowo - budowlanych i drogowych.

więcej >>>

06.11.2014

INFORMACJA

      

                            STYPENDIA SZKOLNE 2014


      UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH REALIZOWANA BĘDZIE W DNIACH OD 17-11-2014 R. DO 21-11-2014 R.
PROSZĘ O ZGŁASZANIE SIĘ Z FAKTURAMI DO POKOJU NR 7 DO PANI INSPEKTOR MAŁGORZATY KOWALSKIEJ.

Zbigniew Strama      
Dyrektor GZO w Szaflarach

więcej >>>

31.10.2014

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY PAR MAŁŻEŃSKICH

      Od dnia, w którym złączyli swoje losy wstępując na wspólną drogę życia m inęło 50, 60 lat. 15 października 2014 r. w niezwykle uroczystej oprawie, 23 pary małżeńskie z terenu gminy Szaflary świętowały jedno z najważniejszych wydarzeń w Ich życiu. Z tej okazji na uroczystości wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak wręczył dostojnym Jubilatom medale prezydenckie „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności na dalszą drogę. Były również gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz tradycyjna lampka szampana. Z okazji 50 i 60 Godów Najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia długich lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu złożył Jubilatom Wójt Gminy Stanisław Ślimak. ,

więcej >>>

30.10.2014

INWESTYCJE OŚWIATOWE W GMINIE SZAFLARY W LATACH 2011- 2014.

      W 2011 roku na działalność bieżącą szkół i przedszkola wydaliśmy 11.637.530 złotych. Na Szkolnictwo wyższe co roku przeznaczamy 10.000 zł w ramach dotacji dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Dodatkowo w 2011 roku zleciliśmy przygotowanie koncepcji rozbudowy sali gimnastycznej w Szaflarach i Szkoły Podstawowej w Borze za kwotę 6.184 zł. ,

więcej >>>

30.10.2014

,,ODBLASKOWA SZKOŁA’’ W ZSPiG SZAFLARACH

       ,,Odblaskowa szkoła’’ to projekt, który realizowali uczniowie klasy IIB gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach w składzie: Adrian Waluś, Maciej Gil, Tomasz Słaby oraz Bernadeta Gorczowska i Angelika Strama. Projekt miał na celu wdrożenie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze oraz wyposażenie jak największej ilości dzieci, młodzieży i dorosłych w elementy odblaskowe. Opiekunem projektu był pan Radosław Fiedler.

więcej >>>

30.10.2014

WÓJT NAGRADZA NAUCZYCIELI W DNIU ICH ŚWIĘTA

       10 października 2014 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dyrektorami Szkół i Przedszkola spotkał się wójt Stanisław Ślimak. Podczas spotkania, które odbyło się w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary pan Wójt wręczył wybranym pedagogom nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania, potwierdzone na sprawdzianie w klasach szóstych oraz na egzaminach gimnazjalnych. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pan Wójt podziękował wszystkim pracownikom oświaty za trud oraz zaangażowanie, z jakim wykonują codzienne obowiązki, mające na celu kształtowanie postaw naszych najmłodszych mieszkańców. Pan Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej dyrektorom, nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w sprawy oświatowe.

więcej >>>

30.10.2014

KOLEJNY ETAP ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ODDANY PRZEZ MIASTO NOWY TARG I GMINĘ SZAFLARY

       10 lat temu delegaci Euroregionu Tatry reprezentujący Gminy Szaflary, Nowy Targ, Czarny Dunajec oraz Miasto Nowy Targ, wypracowali wizję na inwestycję łączącą Polskę ze Słowacją. Pomysł dotyczył zbudowania trasy rowerowej z Nowego Targu przez Zaskale, Ludźmierz, Rogoźnik, Czarny Dunajec, Chochołów do Suchej Hory na Słowacji. Dzięki wieloletnim staraniom Euroregionu Tatry odcinki ścieżki rowerowej na terenie gmin Szaflary i Nowy Targ oraz Miasta Nowy Targ zostały oddane do użytku, a na terenie Gminy Czarny Dunajec prace zostały rozpoczęte przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe. W tym roku ma być zrealizowane łącznie 37 kilometrów ścieżki rowerowej z Nowego Targu do Suchej Hory. Jest to pierwsza część dużego projektu „Szlak wokół Tatr”, na którego realizację umowę partnerską podpisało 13 gmin polskich i słowackich.

więcej >>>

24.10.2014

TRWA AKCJA „ODBLASKOWA SZKOŁA” WŚRÓD SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POLSCE

       Jedną ze szkół jest Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem, która po raz drugi włączyła się w akcję, której organizatorami są Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Jak również wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

więcej >>>


ARCHIWUM
/2014 /2013 /2012 /2011 /2010 /2009 /2008 /2007 /2006 /2005 /

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]  [PRZETARGI] [OPŁATY]  [GKRPA]